Kể gì với Bác sĩ

179.000

Kể gì với Bác sĩ là một cuốn cẩm nang nhằm góp phần cải thiện mối quan hệ hợp tác giữa bác sĩ và bệnh nhân. Đây là một mối quan hệ rất cần được cải thiện để quá trình điều trị bệnh được hiệu quả nhất.