Kể gì với Bác sĩ

179.000

Cuốn sách sẽ giúp người bệnh biết cách giao tiếp tốt nhất với bác sĩ để được chẩn đoán đúng và tránh việc lam dụng xét nghiệm.