Hướng dẫn nhịn ăn khoa học

149.000

Cuốn sách đi sâu giải thích về lịch sử của việc nhịn ăn, những người có thể được lợi từ việc nhịn ăn (và những người không nên nhịn ăn), các phương pháp thực hành, những điều có thể xảy ra, cách phòng tránh các tác dụng phụ của việc nhịn ăn