Quản lý nguy cơ lâm sàng và An toàn người bệnh

590.000

Quản lý nguy cơ lâm sàng và An toàn người bệnh là một tài liệu tham khảo vô cùng giá trị về an toàn người bệnh. Cuốn sách này đặc biệt hữu ích cho các nhân viên y tế trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh hằng ngày.