Showing 1–12 of 190 results

Quản lý nguy cơ lâm sàng và An toàn người bệnh là một tài liệu tham khảo vô cùng giá… 590.000
Cuốn sách được viết ra để giúp trả lời câu hỏi: “Tinh gọn là gì?”, dành cho tất cả những… 499.000
Cuốn sách này dành cho những ai đang thực sự muốn phát triển cơ sở y tế của mình –… 158.000
Toát yếu Đông dược diễn ca là bộ Dược thư cần thiết, có giá trị trong nghiên cứu, học tập… 179.000
Thương hàn luận là một trong Tứ đại kinh điển trong Y học cổ truyền, được lưu truyền hàng ngàn… 140.000
Làm thế nào một dây chuyền sản xuất ô-tô có thể áp dụng vào ngành chăm sóc sức khỏe? Đó… 169.000
Trong lần tái bản thứ nhất này, bên cạnh tiếp thu những ý kiến đóng góp về chuyên môn, tác… 450.000