Vaxxers: Câu chuyện về việc phát triển vắc-xin chống Covid-19 của các nhà khoa học Oxford

199.000

Đây là câu chuyện về một cuộc chạy đua – không phải để cạnh tranh với các loại vắc-xin khác hoặc các nhà khoa học khác, mà là chống lại một loại virus chết người và tàn khốc.