Họa đồ Thương hàn luận

140.000

Thương hàn luận là một trong Tứ đại kinh điển trong Y học cổ truyền, được lưu truyền hàng ngàn năm cùng với Hoàng đế nội kinh, Thần Nông bản thảo kinh, Nạn kinh. Tại Trung Quốc, Thương hàn luận đã trở thành một ngành học quan trọng, được đưa vào giảng dạy trong các cấp học, từ trình độ đại học cho đến trình độ tiến sĩ.