Dịch bệnh – Kẻ thù nguy hiểm nhất

189.000

Đại dịch Covid-19 và Coronavirus đã được dự đoán trong cuốn sách từ 5 năm trước và nó đã xảy ra trong hiện tại. Vậy còn những dịch bệnh nào sẽ bùng phát trong tương lai?