Cú sốc – Hành trình giành lại sự sống của một bác sĩ

159.000

Cuốn sách là câu chuyện giành lại sự sống của bác sĩ Rana Awdish, khi cô đột ngột đổ bệnh, phải đi cấp cứu, suýt nữa đã sang thế giới bên kia.