Vắc-xin mRNA: Cuộc chinh phục đại dịch Covid-19 từ cái nhìn trong cuộc

199.000

Vắc-xin mRNA: Cuộc chinh phục đại dịch Covid-19 từ cái nhìn trong cuộc – cuốn sách nói về cách mà khoa học đã vượt qua vô vàn trở ngại để cứu sống sinh mạng con người.