Combo Sổ tay Y khoa (2 cuốn)

448.000

Combo Sổ tay Y khoa gồm có 2 cuốn cẩm nang giành riêng cho sinh viên y khoa, giúp sinh viên tổng hợp kiến thức lý thuyết và hỗ trợ khả năng thực hành một cách dễ dàng hơn.

Danh mục: