Cẩm nang TRỰC chẩn đoán hình ảnh

299.000

Hành trang quan trọng mang đến những kiến thức và kỹ năng thực tế mà bất cứ bác sĩ hình ảnh học nào cũng cần đến.