Combo sách “Chiến thắng dịch bệnh”

348.000

Combo sách Chiến thắng Dịch bệnh là những cuốn sách giúp bạn hiểu hơn về lịch sử hình thành và phát triển của các loại dịch bệnh hiện nay. Trong đó, đại dịch COVID-19 là đại dịch đã khiến cho thế giới của chúng ta gặp nhiều khó khăn.

Danh mục: