The Diabetes Code – Mật mã tiểu đường

165.000

Với khiếu hài hước đặc trưng, Jason Fung đã tiết lộ bí mật rằng tiểu đường type 2 hoàn toàn có thể được điều trị khỏi. Bác sĩ Fung sẽ dạy bạn cách để lấy lại sức khỏe và sinh lực của mình.