Họa đồ Kim quỹ yếu lược

230.000

“Họa đồ Kim quỹ yếu lược” – cuốn sách đóng vai trò là phần trọng tâm trong đề tài “Loạt sách khoa học phổ thông bằng truyện tranh về các tác phẩm kinh điển Trung y thuộc quốc túy Trung Quốc dựa trên công nghệ hoạt hình 2D”