Ngày 27/09, Phát hiện ‘tổ tiên’ của virus SARS-CoV-2 trên dơi trong hang động ở Lào

Ngày 27/09, Phát hiện ‘tổ tiên’ của virus SARS-CoV-2 trên dơi trong hang động ở Lào. Vắc xin Covid-19 có thể phải tiêm mỗi năm một lần. TP.HCM đề nghị Bộ Y tế cấp mã số cho người test nhanh dương tính. Phát hiện ra kháng thể “cực mạnh” chống lại nhiều biến thể COVID-19.

Tin 7
Nguồn: Nature
Tin 7a
Nguồn: CNBC
Tin 7b
Nguồn: Tuổi Trẻ
Tin 7c
Nguồn: Sci Tech Daily
Tin 7d
Nguồn: Sci Tech Daily
Tin 7e
Nguồn: Sci Tech Daily