Ngày 26/10, Vắc-Xin Moderna an toàn với trẻ từ 6 – 11 tuổi

Ngày 26/10, Vắc-Xin Moderna an toàn với trẻ từ 6 – 11 tuổi. Tiêm ‘trộn’ vắc xin Johnson & Johnson với Moderna tăng kháng thể gấp 76 lần. Phát hiện mới về hiệu quả của vaccine Pfizer, Moderna và J&J. 

Tin 29
Nguồn: Báo CNN
Tin 29a
Nguồn: Báo New York Times
Tin 29b
Nguồn: Báo CNN
Tin 29c
Nguồn: Báo Straits Times
Tin 29d
Nguồn: Zingnews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *