Ngày 25/10, 24% F0 khỏi Covid-19 gặp vấn đề về nhận thức

Ngày 25/10, 24% F0 khỏi Covid-19 gặp vấn đề về nhận thức. Vắc xin Pfizer liều thấp hiệu quả 90% ở trẻ 5-11 tuổi. Tiêm vaccine Abdala 3 liều cho độ tuổi 19-65. Bộ Y tế: Vaccine Sinopharm có thể tiêm trộn với Hayat-Vax.

Tin 28
Nguồn: NBC News
Tin 28b
Nguồn: ABCnews
Tin 28a
Nguồn: Zingnews
Tin 28d
Nguồn: Zingnews
Tin 28e
Nguồn: Zingnews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *