Ngày 21/09, Vắc-xin Pfizer liều thấp an toàn, hiệu quả với trẻ em 5 – 11 tuổi

Ngày 21/09, Vắc-xin Pfizer liều thấp an toàn, hiệu quả với trẻ em 5 – 11 tuổi. Bộ Y tế đồng ý rút ngắn khoảng cách 2 mũi vắc xin AstraZeneca. Phát hiện yếu tố khiến nCoV dễ lây lan trong không khí

Tin 2
Nguồn: Vietnamnet
Tin 2a
Nguồn: USA Today
Tin 2b
Nguồn: Scitech Daily
Tin 2c
Nguồn: Science in 5