Ngày 22/09, Mũi tiêm thứ 2 của vắc-xin Johnson & Johnson tăng hiệu quả lên 94% sau tiêm 2 tháng

Ngày 22/09, Mũi tiêm thứ 2 của vắc-xin Johnson & Johnson tăng hiệu quả lên 94% sau tiêm 2 tháng. DrAid – công cụ AI giúp sàng lọc, tiên lượng điều trị Covid-19. Bộ Y tế bổ sung thuốc vào phác đồ điều trị Covid-19.

Tin 3
Nguồn: Reuters
Tin 3a
Nguồn: Zingnews
Tin 3b
Nguồn: Vietnamnet
Tin 3c
Nguồn: Vnexpress