Ngày 20/08, Israel phát hiện chủng đột biến mới AY3 của biến thể Delta

Ngày 20/08, Israel phát hiện chủng đột biến mới AY3 của biến thể Delta. Vắc-xin của Sorrento cho thấy hứa hẹn chống lại coronavirus, các biến thể trong các nghiên cứu trên động vật. Liệu pháp kháng thể COVID-19 của AstraZeneca đáp ứng mục tiêu chính trong nghiên cứu cuối

Tin 20
Nguồn: Báo Reuters
Tin 20a
Nguồn tin: Báo Reuters
Tin 20b
Nguồn: Vnexpress
Tin 20c
Nguồn: Báo Timesofisraelv
Tin 20d
Nguồn tin: Theo báo Reuters