Ngày 17/08, Nghiên cứu cho thấy trẻ càng nhỏ tuổi càng dễ lây lan Covid-19

Ngày 17/08, Nghiên cứu cho thấy trẻ càng nhỏ tuổi càng dễ lây lan Covid-19. Chụp X-quang phổi bệnh nhân Covid-19 cho thấy sự khác biệt giữa tiêm chủng và không tiêm chủng. Người đã tiêm chủng vắc-xin có thể lây lan biến chủng Delta như thế nào?

Tin 17
Nguồn: Báo ABC News
Tin 17b
Nguồn tin: Báo Natute
Tin 17c
Nguồn: Báo NBC29
Tin 17d
Nguồn tin: Theo NY Times
Tin 17e
Nguồn tin: Theo Vnexpress