Ngày 14/08, Vắc-xin Covid-19 Modera giúp bảo vệ chống lại biến thể Delta

Ngày 14/08, Nghiên cứu cho thấy vắc-xin Covid-19 Modera giúp bảo vệ chống lại biến thể Delta. Báo Reuters đưa tin ‘Vaccine mRNA làm thay đổi DNA’ là thông tin sai sự thật…

Tin 13a
Nguồn tin: Báo CNN
Tin 13b
Nguồn tin: Báo Reuters
Tin 13c
Nguồn tin: Vietnamnet
Tin 13d
Nguồn tin: Báo VTV
Tin 13e
Nguồn: Báo Channelnewsasia