Ngày 13/09, Phê duyệt vắc-xin Pfizer COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên

Ngày 13/09, Phê duyệt vắc-xin Pfizer COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Vaccine Covid-19 Tây Ban Nha nhắm đích chặn biến thể. TP HCM xin rút khoảng cách hai mũi tiêm vaccine AstraZeneca

Tin 40
Nguồn: Reuters
Tin 40 a
Nguồn: Vnexpress
Tin 40b
Nguồn: Vnexpress, El Pais
Tin 40 c
Nguồn: Vnexpress
Tin 40d
Nguồn: News-medical

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *