Ngày 08/10, Pfizer nộp đơn xin Mỹ cấp phép vắc-xin COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Ngày 08/10, Pfizer nộp đơn xin Mỹ cấp phép vắc-xin COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi. Tổn thương tim – ‘bóng đen to lớn’ sau Covid-19. Phát hiện một biến chứng tiềm ẩn đáng sợ của COVID-19.

Tin 17
Nguồn: Reuters
Tin 17a
Nguồn: Jerusalem Post
Tin 17b
Nguồn: Bloomberg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *