Hiệu quả của vắc-xin Covid-19 mRNA trên nhân viên y tế

Một nghiên cứu mới của CDC vừa bổ sung vào lượng bằng chứng thực tế (không thuộc các thử nghiệm lâm sàng) ngày càng nhiều về tính hiệu quả của các loại vắc-xin mRNA cho COVID-19 trên nhóm đối tượng là cán bộ y tế. Các vắc-xin mRNA giúp làm giảm nguy cơ phát triển thành bệnh do COVID-19 đến 94% đối với nhân viên y tế đã tiêm phòng đầy đủ. Nghiên cứu này, được thực hiện riêng với mẫu nghiên cứu tại nhiều khu vực hơn so với thử nghiệm lâm sàng, và xác nhận một cách độc lập hiệu quả của vắc xin trên nhân viên y tế so với báo cáo trước đó.

“Nghiên cứu này là thông tin mạnh mẽ nhất cho đến nay rằng các loại vắc-xin COVID-19 đang mang lại hiệu quả đúng như mong đợi khi được áp dụng vào thực tế”, dẫn lời Giám đốc CDC, bác sĩ Rochelle P. Walensky. “Nghiên cứu này, cùng với nhiều nghiên cứu trước đó, đóng vai trò quan trọng trong việc CDC thay đổi khuyến nghị đối với những người đã được tiêm phòng COVID-19 đầy đủ.”

Nghiên cứu lớn nhất của CDC về hiệu quả của vắc-xin COVID-19 trên nhân viên y tế cho thấy vắc-xin mRNA cho hiệu quả lên đến 94%
Nghiên cứu lớn nhất của CDC về hiệu quả của vắc-xin COVID-19 trên nhân viên y tế cho thấy vắc-xin mRNA cho hiệu quả lên đến 94%

Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập từ mạng lưới bao gồm 500.000 nhân viên y tế tại 33 địa điểm thuộc 25 bang của nước Mỹ. Các nhà nghiên cứu đã so sánh tình trạng của những người tham gia có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, virus gây ra COVID-19 (nhóm bệnh) với tình trạng tiêm vắc-xin của những người có kết quả âm tính (nhóm chứng). Trong số 1.843 người tham gia, có tổng cộng 623 người thuộc nhóm bệnh và 1.220 người thuộc nhóm chứng. Hiệu quả của vắc-xin được tính bằng cách so sánh tỉ lệ tiêm vắc-xin COVID-19 giữa hai nhóm. Cỡ mẫu lớn của nghiên cứu cho phép thu được kết quả chính xác hơn với khoảng tin cậy hẹp hơn các nghiên cứu trước đây của CDC.

Hiểu được hiệu quả của vắc-xin đối với cán bộ y tế là một vấn đề quan trọng, bởi họ là nhóm có nguy cơ phơi nhiễm với SARS-CoV-2 cao hơn do tiếp xúc với bệnh nhân. Tiêm chủng cho nhân viên y tế giúp bảo vệ họ và người bệnh khỏi COVID-19 và duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu.

Nghiên cứu chỉ ra các triệu chứng bệnh của COVID-19 đã giảm 94% trong nhóm nhân viên y tế đã được dự phòng đầy đủ (được định nghĩa trong nghiên cứu này là từ bảy ngày sau khi được tiêm mũi thứ hai), và 82% ở những người được dự phòng chưa đầy đủ (bao gồm từ 14 ngày sau khi tiêm mũi thứ nhất cho đến trong vòng sáu ngày sau khi tiêm mũi thứ hai). Những kết quả này ủng hộ khuyến nghị của CDC rằng mọi người nên tiêm đủ hai liều vắc-xin mRNA để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.

Nguồn: https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0514-covid-19-vaccine-effectiveness.html