Vắc-Xin – Lời giới thiệu dành cho ấn bản Việt

Xin chúc mừng, bạn đang tiến bước đầu tiên trên con đường tìm hiểu vắc-xin. Tôi tin rằng bạn sẽ biết được nhiều thông tin cũng như cảm thấy được trao quyền trong quá trình tìm hiểu về một trong những quyết định quan trọng nhất đối với sức khỏe của trẻ em. Dưới đây là một số hướng dẫn để bạn có thể tận dụng cuốn sách này một cách tối đa.

Vắc-xin: Những điều cần biết về tiêm chủng
Vắc-xin: Những điều cần biết về tiêm chủng

Cuốn sách Vắc-xin: Những điều cần biết về tiêm chủng nguyên bản được viết cho nước Mỹ, nhưng vắc-xin và bệnh dịch ở Việt Nam và Mỹ có nhiều điểm tương đồng, vậy nên phần lớn kiến thức trong cuốn sách này vẫn có thể được áp dụng. Mỗi chương trong 12 chương đầu được dành để nói về một loại vắc-xin được cấp cho trẻ em tại Mỹ. Tại Việt Nam, trẻ sơ sinh được tiêm vắc- xin phòng bệnh lao và trẻ lớn hơn sẽ được tiêm vắc xin phòng viêm não Nhật Bản. Chúng tôi không sử dụng các loại vắc-xin này ở Mỹ, vì vậy tôi sẽ không viết chương riêng về chúng. Nhưng đừng lo lắng, bạn sẽ được đọc phần bàn luận đầy đủ về hai loại vắc-xin này cũng như những đánh giá sơ bộ về vắc-xin phòng bệnh do virus corona trong chương cuối cùng dành riêng cho Việt Nam.

Mỗi chương sẽ đề cập đến một nhãn hiệu vắc-xin cụ thể tại Mỹ. Trong chương cuối dành cho Việt Nam, tôi cũng sẽ đưa ra những thông tin tương tự đối với các nhãn hiệu vắc-xin tại đây. Vì vậy, khi đọc qua các chương về bệnh và vắc-xin, bạn có thể sẽ thấy hữu ích hơn khi bỏ qua và đọc trước nội dung dành cho Việt Nam ở chương cuối. Và cũng đừng quên đọc các chương về sự an toàn, tác dụng phụ và thành phần của vắc-xin. Nhờ chúng, bạn sẽ có thể đưa ra lựa chọn của mình.