Marketing bệnh viện Thực hành – Tập 2: Tăng tốc

168.000

Cuốn sách Marketing bệnh viện Thực hành – Tập 2: Tăng tốc dành cho những ai đang muốn được hướng dẫn bắt tay vào việc thực hiện các hoạt động cốt lõi của Marketing bệnh viện như: Xây dựng dịch vụ như một hàng hóa để bán và quản lý các dịch vụ của đơn vị mình sao cho đạt hiệu quả tối ưu., Xây dựng và quản lý các kênh cung cấp dịch vụ (thu hút tiếp nhận của khách hàng), Quản lý tổ hợp truyền thông và khai thác truyền thông phù hợp với thực tế đơn vị mình.