Đọc hiểu kết quả xét nghiệm máu

259.000

Tác giả James LaValle làm sáng tỏ bí ẩn xung quanh kết quả xét nghiệm máu bằng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu trong cuốn sách này.