Ngày 18/08, Anh chấp thuận sử dụng vắc-xin Moderna COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi

Ngày 18/08, Anh chấp thuận sử dụng vắc-xin Moderna COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi. Đột biến tăng đột biến P681R tăng cường hiệu quả sao chép của biến thể delta SARS-CoV-2.

Tin 18a
Nguồn: Báo Channelnewsasia
Tin 18c
Nguồn: Báo News-Medical