Ngày 11/08, Vắc-Xin Sputnik V của Nga hiệu quả đến 83% vói biến chủng Delta

Ngày 11/08, Thái Lan bắt đầu thử nghiệm trên người đối với Vắc-Xin Covid-19 dạng xịt mũi. Vắc-Xin Sputnik V của Nga hiệu quả đến 83% vói biến chủng Delta…

Tin 10a
Nguồn: Báo Zingnews
Tin 10c
Nguồn tin: Báo Reuters
Tin 10b
Nguồn tin: Báo Channelnewsasia
Tin 10d
Nguồn tin: Vietnamnet
Tin 10e
Nguồn tin: Báo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *