Ngày 07/08, Công ty Nhật sắp xin cấp phép thuốc Covid-19 có thể diệt virus trong 5 ngày

Tin mới ngày 07/08, Chủng Delta lan nhanh, Trung Quốc phong tỏa thêm một thành phố. Công ty Nhật sắp xin cấp phép thuốc Covid-19 có thể diệt virus trong 5 ngày.

Tin 7a
Nguồn tin: Báo Dân Trí
Tin 7b
Nguồn Tin: Báo Dân Trí
Tin 7c
Nguồn tin: Báo Vietnamnet
Tin 7d
Nguồn tin: Báo Vnexpress