Ngày 06/10, Vắc xin AstraZeneca an toàn và hiệu quả trong thử nghiệm giai đoạn 3

Ngày 06/10, Vắc xin AstraZeneca an toàn và hiệu quả trong thử nghiệm giai đoạn 3. J&J nộp hồ sơ để được cấp phép tiêm mũi vắc-xin COVID-19 thứ 2. Thuốc kháng virus Molnupiravir – cánh cửa hy vọng thoát đại dịch.

Tin 15
Nguồn: Reuters
Tin 15b
Nguồn: News-medical
Tin 15c
Nguồn: Bloomberg
Tin 15d
Nguồn: Insider

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *